K e r a l P r i s o n s
സർക്കുലർ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
13/2024 17/04/2024 ഇ-ഓഫീസ് ട്രെയിനിങ് സംബന്ധിച്ച്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
10/2024 05/03/2024 ജയിലുകളിലെ ദിവസേനയുള്ള അണ്‍ലോക്ക്‌ വിവരങ്ങള്‍ രാവിലെ 10 മണിയ്ക്ക്‌ മുന്‍പായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
03/2024 23/01/2024 ജയിലാസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന റാങ്കിലുള്ള ഓഫീസര്‍മാർ അവധി വിവരം അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01/2024 12/01/2024 ബഹു: വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്റെ 2024 ജനുവരി മാസത്തെ മീറ്റിങ് സംബന്ധിച്ച്:- ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
സർക്കുലർ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
43/2023 24/11/2023 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
42/2023 13/11/2023 ബഹു: വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്റെ 2023 നവംബർ മാസത്തെ മീറ്റിങ് സംബന്ധിച്ച്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
39/2023 31/10/2023 അന്തേവാസികള്‍ക്ക്‌ തൊഴില്‍/നൈപുണ്ൃ പരിശീലനം നല്‍കുവാന്‍ വിവിധ സംഘടനകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപെടുത്തേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
38/2023 21/10/2023 ബഹു: വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്റെ 2023 ഒക്ടോബർ മാസത്തെ മീറ്റിങ് സംബന്ധിച്ച്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
37/2023 10/10/2023 ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി ചെയ്തു അന്തേവാസികളുടെ സേവനം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കുലർ. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
36/2023 06/10/2023 പുതുതായി ജയിലില്‍ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്ന തടവുകാര്‍ക്ക്‌ കോവിഡ്‌ പരിശോധന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ നിര്‍ബന്ധമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
35/2023 04/10/2023 അണ്‍ലോക്‌ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തന സജ്ജമായത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
34/2023 05/10/2023 അന്തേവാസികൾക്ക് മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
33/2023 30/09/2023 തടവുകാര്‍ എഫ്‌.എം. റേഡിയോ, ടിവി റിമോട്ട്‌, ബാറ്ററി മുതലായവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
32/2023 20/09/2023 ടെട്രാ വയര്‍ലെസ്‌ സെറ്റ്‌ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
31/2023 15/09/2023 ബഹു.വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്റെ 2023 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ മീറ്റിങ് സംബന്ധിച്ച്:- ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
30/2023 15/09/2023 മുന്‍ തടവുകാരായ സന്ദര്‍ശകരുടെ ജയില്‍ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ട്‌ വരുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
29/2023 02/09/2023 ബഹു.സുപ്പീം കോടതി/ഹൈക്കോടതികള്‍ മുമ്പാകെ ജയില്‍ അന്തേവാസികളോ അവര്‍ക്കുവേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലുമോ ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളിന്മേല്‍ Statement of Facts / Counter Affidavit എന്നിവ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
26/2023 02/09/2023 തടവുകാരെ ജയിലില്‍ കാണുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം ജയില്‍ വകപ്പിന്റെ ഓദ്യോഗിക വെബ്‌ സൈറ്റില്‍ അപ്‌ ലോഡ്‌ ചെയ്യിട്ടള്ളതാണ്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
25/2023 02/08/2023 ഡി.ഐ.ജി. മാർ, സൂപ്രണ്ടുമാർ, ചീഫ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ, വെൽഫെയർ ഓഫീസർമാർ, കൃഷി ഓഫീസർമാർ, ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണല്‍ സർവ്വീസസിന്റെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
24/2023 02/08/2023 മയക്കു മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ കുറ്റകൃതുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന തടവുകാര്‍ക്ക്‌ അനുവദിച്ചവരുന്ന സാധാരണ അവധി, അടിയന്തിര അവധി എന്നിവ നിര്‍ത്തലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
23/2023 21/07/2023 ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാലിക്കേണ്ട നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
22/2023 11/07/2023 ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ ഗ്രാന്‍റ്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ ജയിലുകളിലേക്ക് ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ പാലിക്കേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
20/2023 12/07/2023 തടവുകാരുമായുള്ള സന്ദര്‍ശകരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
18/2023 21/06/2023 ടെട്രാ വയർലെസ്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ തകരാറുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
16/2023 05/06/2023 ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ഓരോ വിഭാഗവുമായുള്ള ബഹു.വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് :- ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
15/2023 16/05/2023 ബഹു.വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്റെ 2023 മെയ് മാസത്തെ മീറ്റിങ് സംബന്ധിച്ച് :- ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
14/2023 03/05/2023 ജയിലുകളിൽ മോട്ടിവേഷണൽ ക്ളാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
11/2023 29/03/2023 ജയിലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബഹു.ഡി.ജി.പി യുടെ മീറ്റിങ് സംബന്ധിച്ച് :- ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
09/2023 02/03/2023 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവധി അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
08/2023 03/03/2023 സ്ഥാപന മേധാവികൾ ചാർജ്ജ് കൈമാറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
07/2023 28/02/2023 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
06/2023 15/02/2023 ബഹു.വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്റെ 2023 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ മീറ്റിങ് സംബന്ധിച്ച് :- ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
05/2023 09/02/2023 അന്തേവാസികൾക്കായി മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
04/2023 03/02/2023 ഇപ്രിസൺസ്, വെബ്സൈറ് , ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
03/2023 16/02/2023 ജയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
02/2023 24/01/2023 ആഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകളിന്മേൽ യഥാസമയം മറുപടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01/2023 13/01/2023 ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഡിറ്റ് വിയോജനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
സർക്കുലർ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
ഇ7-5323_2021 26/11/2022 സർക്കാർ മുദ്രയുള്ള പേപ്പറിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കാരുത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ജി1-26460_2022 24/11/2022 ജയിൽ ജീവനക്കാരുടെ സാഹിത്യസ്യഷ്ടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വാര്ഷികപ്പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് . മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
സി.എ. ടു ഡി.ജി.പി.-28163/2022/PrHQ(11/2022) 11/11/2022 ഡയറക്ടര്‍ ജനറലിന്റെ പ്രതിമാസ ഓണ്‍ ലൈന്‍ മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-22831/2021(11/2022) 19/10/2022 കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സ്‌കോർ (SCORE) വഴി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്: മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ജി5-23834/2022 (10/2022) 28/09/2022 ജയിലുകളിൽ നിരോധിത വസ്തുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നുത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്: മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
11/2022 30/08/2022 2022 ലെ രണ്ടാം അർദ്ധ വാർഷിക ജയിൽ ഉപദേശക സമിതി ചേരുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
22/08/2022 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ലൈബ്രറി നവീകരണം സംബന്ധിച്ച് . മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
10/2022 06/06/2022 ജയിൽസ്ഥാപനമേധാവികൾ വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍റെ മുൻ‌കൂർ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു പോകുവാൻ പാടുള്ളു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
09/2022 29/04/2022 ജയിലുകളിൽ നിന്നും തടവുചാടുന്ന പ്രതികളെ തിരികെ പിടികൂടുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരം യഥാസമയം സ്ഥാപന മേധാവികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുളള കർശന നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
G5-9864/2022/PrHQ 22/04/2022 ജയിലുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നതിനും, ജയിൽ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിനും, രജിസ്റ്ററുകളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനുമുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
06/2022 12/02/2022 അഗ്നിബാധ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ നഷ്ടമാകാതിരിക്കാനും അഗ്നിബാധ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നതിനും പാലിക്കേണ്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
05/2022 28/01/2022 ജയിൽ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർക്കും, ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും, അന്തേവാസികൾക്കുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ വദഗ്ധരുടെ നേത്യത്വത്തിൽ ഒമിക്രോൺ കോവഡ്19 അവബോധ ക്‌ളാസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
04/2022 25/01/2022 ജയിൽ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർക്കും, അന്തേവാസികൾക്കുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ വദഗ്ധരുടെ നേത്യത്വത്തിൽ ഒമിക്രോൺ കോവഡ്19 അവബോധ ക്‌ളാസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
03/2022 29/01/2022 എല്ലാ ജയിൽ സ്ഥാപനനമേധാവികളും തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുളള സാമ്പത്തിക അധികാര പരിധി ജാഗ്രതയോടെയും, ഔചിത്യത്തോടും പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുളള കർശന നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
02/2022 11/01/2022 തടവിൽ കഴിയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളെ കാണുന്നതിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01/2022 07/01/2022 കോവിഡ് 19 ന്റെ പുതിയ വകഭേദമായ ഒമിക്രോണിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
സർക്കുലർ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
69/2021 01/12/2021 തടവുകാരുടെ ജയിൽ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകളിൽ മേൽ സ്ഥാപന മേധാവികൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
68/2021 30/11/2021 ലോക്കപ്പ്/ അൺലോക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുതിയ സോഫ്ട്‌വെയർ വഴി സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
66/2021 20/11/2021 ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യാ(ഐറ്റി-സെൽ) വകുപ്പിൽ നിന്നുളള സർക്കുലർ നടപ്പാക്കുന്നതിനുളള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
65/2021 20/11/2021 സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുളള കോടതി വിധികൾ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുളളിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനുളള കർശന നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
64/2021 20/11/2021 ജയിലുകളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കോടതി ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലും, സർക്കാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലും ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുളള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
63/2021 08/11/2021 എൻ-റൂട്ട് പ്രതികളെ ജയിലുകളിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
62/2021 06/11/2021 ഇ-പ്രിസൺ സോഫ്ട്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുളള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
61/2021 05/11/2021 പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിൽ വകുപ്പിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
60/2021 27/10/2021 ജയിൽ അന്തേവാസികളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്- ഡയറ്റ് സോഫ്ട്‌വെയറിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തുതിനുളള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
58/2021 16/10/2021 ജയിൽ വകുപ്പിൽ പുതുതായി പ്രവേശിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ സ്പാർക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പിഴവുകൾ ഉണ്ടാകാതെ ജാഗ്രത പുലർത്താനുളള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
57/2021 06/10/2021 ജയിലുകളിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധനകളുടെ വിവരങ്ങൾ ക്യത്യമായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സുക്ഷിക്കുന്നതിനുളള കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
56/2021 06/11/2021 ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബാധ്യത പത്രവും നൽകുമ്പോൾ ഡി.ഡി.ഒ മാർ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുളള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
55/2021 14/09/2021 ജീവനക്കാർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ അവധി അനുവദിക്കുന്നതിനുളള വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
54/2021 26/08/2021 പരോളിൽ നിൽക്കുന്ന തടവുകാരുടെ പുനപ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സ്ഥാപന മേധാവികൾ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
53/2021 19/08/2021 കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരോളിൽ പോയ അന്തേവാസികളെ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് ശേഷം തിരികെ ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
52/2021 08/08/2021 iAPS - ല്‍ സ്റ്റോക്ക് ഫയലുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ജയില്‍ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
50/2021 31/07/2021 മിഷന്‍ 2030 - പദ്ധതി ശുപാര്‍ശകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
49/2021 30/07/2021 വിദേശ പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ യഥാസമയം ഇ-പ്രിസണ്‍ സോഫ്ട്‌വെയറില്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
TC2-5340/2021/PrHQ 23/07/2021 ഇ-പ്രിസൺ വിസിറ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം 2.0 കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് - വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
48/2021 27/07/2021 ജയില്‍ വകുപ്പിലെ വാഹനങ്ങള്‍ ക്യത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നതിനുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
47/2021 22/07/2021 ജയിലുകളിലെ ലോക്കപ്പ്-അണ്‍ലോക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ യഥാസമയം സ്ഥാപന മേലധികാരികളുടെ വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷനെ അറിയിക്കുന്നതിനുളള നിര്‍ദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
46/2021 12/07/2021 പ്രൊബേഷന്‍ ഓഫ് ഒഫന്‍ഡേഴ്‌സ് ആക്ട് - ജയില്‍ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലകളും, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
45/2021 05/07/2021 തടവുകാരില്‍ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കൂടുന്നുവെന്ന പത്രറിപ്പോര്‍ട്ടിന്മേല്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
44/2021 02/07/2021 ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റത്തിനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‌ വീണ്ടും അവസരം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
43/2021 02/07/2021 ബഹു. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഹൈപ്പവര്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
42/2021 01/07/2021 അന്തേവാസികള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുളള ഫോണ്‍ സൗകര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുനന്നതിനുളള നിര്‍ദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
41/2021 19/06/2021 അന്തർദേശീയ യോഗാദിനം ആചരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
A1-28642/2019/
PrHQ-01
14/06/2021 ജയില്‍ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സുകളില്‍ താമസിക്കുന്ന ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും നിശ്ചിത തുക വീട്ടുവാടക ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
40/2021 16/06/2021 ജയിൽ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സേവന പുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
39/2021 16/06/2021 2021 ലെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
38/2021 03/06/2021 ജൂണ്‍ 5, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം - സമുചിതമായി അഘോഷിക്കുന്നതിനുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
37/2021 30/05/2021 ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനുളള നിര്‍ദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
36/2021 28/05/2021 ജയില്‍ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റും, ഫേസ്ബുക്ക് പേജും യഥാസമയം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
35/2021 26/05/2021 അംഗീകൃത പാർപ്പിട ശേഷി അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
34/2021 27/05/2021 അന്തേവാസികള്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കുന്നത്- പുതുക്കിയ നിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
33/2021 20/05/2021 അന്തേവാസികള്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
32/2021 15/05/2021 തടവുകാരെ ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിൽ വിടുതൽ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
31/2021 15/05/2021 ജയിലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
30/2021 10/05/2021 മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും അന്തേവാസികളും എല്ലാ സമയത്തും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നിർദേശം സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
29/2021 08/05/2021 കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനം ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിന് അടിയന്തിരമായി പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
28/2021 26/04/2021 കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫേഴ്‌സ് സെക്രട്ടറി യുടെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
27/2021 28/04/2021 എല്ലാ ജീവനക്കാരും അന്തേവാസികളും എല്ലാ സമയത്തും മാസ്‌ക് അണിയുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
26/2021 23/04/2021 ഫുഡ് നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്, പെട്രോള്‍ പമ്പ് യൂണിറ്റ്, മറ്റ് നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക ബാങ്ക്/ ട്രഷറിയില്‍ അടയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
25/2021 22/04/2021 എല്ലാ ജീവനക്കാരും തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് അണിയുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
24/2021 22/04/2021 45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
23/2021 17/04/2021 കോവിഡ് 19 രോഗ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
22/2021 15/04/2021 കോവിഡ് 19 രോഗ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
21/2021 08/04/2021 ഇ-പ്രിസണില്‍ തടവുകാരുടെ ഫിംഗര്‍ പ്രിന്റ് ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
20/2021 05/04/2021 അനധികൃത നിരോധിത വസ്തുക്കള്‍ കൈമാറുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
19/2021 31/03/2021 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ തടവുകാര്‍ക്ക് അവധി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
18/2021 23/03/2021 ജയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ- പലവക സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
17/2021 13/03/2021 പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്‌ തടവുകാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച അനുവദിച്ചുത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
16/2021 25/02/2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നടത്തേണ്ടുന്ന വിവിധ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകള്‍ സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
15/2021 20/02/2021 അന്തേവാസികള്‍ക്കായി സിനിമാപ്രദര്‍ശനം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
14/2021 19/02/2021 ഓരോ വർഷവും നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
13/2021 10/02/2021 ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
12/2021 08/02/2021 ജയിലുകളില്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്‍, ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ uploaded on 08.02.2021 മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
11/2021 29/01/2021 ഹരിത മിഷൻ പദ്ധതി - ജയിലുകളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പദ്ധതികളുടെ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
10/2021 27/01/2021 തടവുകാർക്കു വേജസ് തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപന മേലധികാരികൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
09/2021 29/01/2021 കഫെറ്റീരിയ, പെട്രോൾ പമ്പ് എന്നിവപോലെ പോലെ പൊതുജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ജയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലികൾക്കായി അന്തേവാസികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
08/2021 21/01/2021 ജയിൽ വകുപ്പിൽ ഓൺലൈൻ റീക്കൺസിലേഷൻ സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
07/2021 13/01/2021 ജയിലിലെ തടവുകാര്‍ക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്കായി ഇ-പ്രിസണ്‍സിലെ ഇ-മുലാഖാത്ത് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിനുള്ള പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
06/2021 13/01/2021 ജയിലുകളില്‍ തടവുകാരെ അകാരണമായി മര്‍ദിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
05/2021 11/01/2021 ബഹു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമോപദേശത്തിനായി നിയമവിദഗ്ദ്ധർ ജയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
04/2021 12/01/2021 ജയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ക്വട്ടേഷനുകൾ/ഇൻഡന്റുകൾ സർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
03/2021 08/01/2021 ജയിലുകളിൽ തടവുകാർക്കു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഇന്റർവ്യൂ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
02/2021 12/01/2021 ജയിലുകളിൽ നിന്നും പ്രിസം വഴി പെൻഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01/2021 08/01/2021 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 & 2 തസ്തികകൾ നിലവിലില്ലാത്ത ജയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സൂപ്രണ്ടുമാർ അവധിയിൽ പോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Circular No. Date Subject Language Download
96/2020 18.12.2020 ജയിലുകളിൽ ബയോഗ്യാസ് ഡൈജസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
95/2020 18.12.2020 ജയിൽ മേധാവിയുടെ ജയിൽ സന്ദർശന വേളയിൽ ഫലവൃക്ഷ/തണൽവൃക്ഷ തൈകൾ നടുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
94/2020 16.12.2020 അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
93/2020 16.12.2020 ജയിലുകളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സന്ദര്‍ശകരുടെയും ഫോണ്‍ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
92/2020 11.12.2020 സബ് ജയിലുകളിലെ ജീവനക്കാരെ ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ വൽക്കരണ പദ്ധതികളിൽ അവഗാഹമുള്ളവരാക്കു ന്നതിനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ഡ്യൂട്ടി ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
91/2020 07.12.2020 ജയിൽ സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ ലീവ് ഓഫ് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
90/2020 30.11.2020 ജയിലുകളിൽ തടവുകാരുടെ ആത്മഹത്യ തടയുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
89/2020 18.11.2020 ജയിൽ ആസ്ഥാന കാര്യാലയം, മേഖല ഡി.ഐ.ജി ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സർക്കുലറുകൾ എല്ലാ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സമയബന്ധിതമായി അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
88/2020 17.11.2020 N.J.D ഒഴിവുകളിൽ പുതിയതായി നിയമിതരായ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരെ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
87/2020 05.11.2020 CFLT കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തടവുകാരുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ജയിൽ ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
86/2020 27.10.2020 ജയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ സാങ്കേതിക പദ്ധതികൾ/ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
No.86/Camp/DGP&CS./2020 15.10.2020 നോട്ടീസ് - CFLT കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രതിദിന പ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ മേഖല D.I.G മാർ, വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
85/2020 14.10.2020 ഡി.ഐ.ജി മാരും ജയിൽ സ്ഥാപന മേധാവികളും അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി പാലിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
84/2020 14.10.2020 എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡ്യൂട്ടി സമയത്തു് അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിഫോം നിർബന്ധമായി ധരിക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നിർദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
83/2020 13.10.2020 ജയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗേറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
82/2020 12.10.2020 ജയിൽ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തടവുകാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
81/2020 12.10.2020 ജയിൽ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചു ജയിൽ സ്ഥാപന മേധാവികൾക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
80/2020 03.10.2020 ജയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഷിക സ്റ്റോർ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മെന്റുകൾ ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിൽ അടിയന്തിരമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
79/2020 12.10.2020 ജയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഫോറങ്ങൾ ഭരണ ഭാഷയായ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
78/2020 03.10.2020 ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട തടവുകാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇ-പ്രിസൺ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
77/2020 02.10.2020 2020 രണ്ടാം ജയിൽ ഉപദേശക സമതി യോഗം കോവിഡ് പ്രധിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് കൂടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
76/2020 28.09.2020 വകുപ്പിൽ കോവിഡ് 19 സെൽ രൂപീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
75/2020 11.09.2020 കോവിഡ് രോഗബാധ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജയിലിനുളളില്‍ അന്തേവാസികള്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുളള നിര്‍ദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
74/2020 16.09.2020 അസിസ്റ്റന്റ്‌ പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തികയില്‍ പി.എസ്.സി വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
73/2020 14.09.2020 ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലേക്ക്‌ പ്ലാൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ്, പ്രൊപ്പോസലുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
72/2020 17.08.2020 കോവിഡ് പ്രതിരോധം- അധിക നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
71/2020 15.08.2020 അപ്പീല്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള തടവുകാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
70/2020 15.08.2020 7 വര്‍ഷംവരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള കേസുകളില്‍പ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന തടവുകാുരടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
69/2020 11.08.2020 ഇ-പ്രിസണ്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ഇ-മുലാക്കാത്ത് (തടവുകാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച) നടപ്പിലാക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
68/2020 07.08.2020 തടവുചാട്ടം സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
67/2020 05.08.2020 കൊവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ജയിലില്‍ വ്യാപരിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നതിനുള്ള മുന്‍കരുതല്‍ സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
66/2020 06.08.2020 വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍ മേഖലാ ഡി.ഐ.ജി.മാര്‍, ജയില്‍ മേധാവികള്‍, വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായുള്ള വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ് മുഖാന്തിരമുള്ള മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
65/2020 29.07.2020 ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ജയിൽ വകുപ്പിന് ഇളവുനൽകിയതു സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
64/2020 22.07.2020 മൊബൈല്‍, ടാബ്‌ലെറ്റ് മുതലായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വാട്‌സ് ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
63/2020 20.07.2020 മാനസിക രോഗികളായ തടവുകാരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി, അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
62/2020 17.07.2020 അന്തേവാസികളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച്ച സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
61/2020 17.07.2020 വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
60/2020 10.07.2020 കോവിഡ് ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ 11.07.2020, 12.07.2020 എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ ശുചീകരണം ആചരിക്കേണ്ടത്‌ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
59/2020 02.07.2020 കെക്സോണ്, എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നിവ വഴി നിയമിതരായിട്ടുള്ള താത്കാലിക ജീവനക്കാരെ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്‌യേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
58/2020 24.06.2020 കോവിഡ് -19 വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്‌ഥർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
57/2020 22.06.2020 മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കത്തുകൾ അയക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് / അച്ചടി പിശകുകൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
56/2020 15.06.2020 കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നൽകിയിട്ടുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജയിലുകളിൽ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
55/2020 11.06.2020 'ഇ-സഞ്ജീവനി' ടെലിമെഡിസിൻ കോൺസൾട്ടേഷൻ സൗകര്യം ജയിലുകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
54/Camp/DGP&CS/2020 13.06.2020 ഡി.ഐ.ജിമാരും,സ്ഥാപനമേലധികാരികളുംഅവധി/ വീക്കിലി ഓഫിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
54/2020 11.06.2020 ജയിലുകളിൽ ഗാന്ധി സ്‌മൃതി വനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
53/2020 09.06.2020 C.F.L.T.C സെന്ററുകളുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
52/2020 04.06.2020 ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
51/2020 29.05.2020 മഴക്കാല പൂർവ ശുചീകരണം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
50/2020 29.05.2020 കോവിഡ് പകര്‍ച്ച വ്യാധിയുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
49/2020 29.05.2020 മാസ്‌ക് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
48/2020 22.05.2020 പരോൾ കഴിഞ്ഞു തിരികെ ജയിലിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തടവുകാരുടെയും പുതുതായി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന തടവുകാരുടെയും പരിശോധനയും മുൻകരുതലും സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
47/2020 20.05.2020 റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തടവുകാരെ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
46/2020 20.05.2020 കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - നിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
45/2020 20.05.2020 കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
44/2020 18.05.2020 വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷനെ അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോണിന്റെ വിവരം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
43/2020 16.05.2020 കൊറോണ വയറസിന്റെ വ്യാപനം ജയിലുകളിൽ തടയുന്നതിനായുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
42/2020 15.05.2020 മത്സ്യകൃഷി, മഴവെള്ള സംഭരണം എന്നിവ മുൻ നിർത്തി ജയിലുകളിൽ കുളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
41/2020 14.05.2020 ജയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോവിഡ് -19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സ്ഥാപന മേധാവികളും കർശനമായി പാലിക്കേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
40/2020 11.05.2020 കോവിഡ് 19 ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജയിലുകളിലെ ഡോക്ടർമ്മാർക്കും, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനും അധിക ചുമതലകൾ നൽകികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
39/2020 09/05/2020 തടവുകാരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറക്കുന്നതിനായി വെൽഫെയർ ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജയിലുകളിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
38/2020 06/05/2020 ജയിലുകളിൽ iAPS, e-prison സോഫ്ട്‍വെയറുകൾ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
37/2020 05/05/2020 ജയിലിൽ കോവിഡ് 19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടവുകാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങൾ‍ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
36/2020 02/05/2020 ജയിലുകളിൽ പൊതുമരാമത്തുപണികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
35/2020 30/04/2020 മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ ജോലിക്കു ഹാജരാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
34/2020 27/04/2020 സർക്കുലറുകൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
33/2020 23/04/2020 ബഹു:കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിൽ പോയ അന്തേവാസികൾ തിരികെ ജയിലിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ [ 2 ] മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
32/2020 23/04/2020 ബഹു:കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിൽ പോയ അന്തേവാസികൾ തിരികെ ജയിലിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ [ 1 ] മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
31/2020 23/04/2020 ബഹു:സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം അണ്ടർ ട്രയൽ റിവ്യൂ കമ്മറ്റി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
30/2020 22/04/2020 ലോക്കപ്പ്/അൺലോക്ക് റിപ്പോർട്ട് വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
29/2020 22/04/2020 മാസ്ക് നിർമ്മാണം - നിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
28/2020 22/04/2020 അവധി അപേക്ഷ - നിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
27/2020 18/04/2020 കോവിഡ് 19 നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജയിൽ വകുപ്പിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
26/2020 17/04/2020 സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ 24 റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
24/2020 13.04.2020 ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം self bond ജാമ്യത്തില്‍ വിടുതല്‍ ചെയ്യുന്നത് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
24/2020 11.04.2020 സദ്യദിവസങ്ങളില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
23/2020 10/04/2020 ജയിലുകളിൽ മാസ്‌ക്ക്‌ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
22/2020 08/04/2020 ജയില്‍ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
21/2020 06/04/2020 കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ജാമ്യഉത്തരവ് പ്രകാരം തടവുകാരെ വിടുതല്‍ ചെയ്യുന്നത്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
19/2020 03/04/2020 കോവിഡ് 19 പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
18/2020A 27.03.2020 വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
18/2020 01/04/2020 ജയിലുകളിൽ മാസ്കുകളും സാനിട്ടൈറ്റിസിറുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
17/2020 26/03/2020 കോവിഡ് 19 സെൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
16/2020 18/03/2020 ഫയർ റെസ്ക്യൂ സർവീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ജയിലുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
15/2020 22/03/2020 സമൂഹത്തിൽ കോവിഡ് 19 പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തടവുകാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
14/2020 09/03/2020 കോവിഡ് 19 പകരുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
13/2020 06/03/2020 ജയിലുകളിൽ വീഡിയോ കോൺഫെറെൻസിങ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
11/2020 25/02/2020 തടവുകാരുടെ മാനസികപിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഗാനമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
09/2020 16/03/2020 കോവിഡ് 19 പടർന്നുപിടിക്കുന്നതു തടയുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
08/2020 15/02/2020 ജയിലുകളിലെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തെ തടയുന്നതിനായി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
06/2020 05/02/2020 ഫ്രീഡം ഫുഡ് ഫാക്ടറിയിൽനിന്നും നിർമ്മിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യോല്പന്നങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും 14 ജില്ലാ കോടതികളിലും കൗണ്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
05/2020 29/01/2020 ജയിലുകളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അറിയിക്കുന്നത് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
02/2020 08/01/2020 തടവുകാർക്ക് കൗൺസിലിങ്-ബോധവൽകരണ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01/2020 09/01/2020 അസി. പ്രിസൺ ഓഫീസര്‍,ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസര്‍ തസ്തികകളിലെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Circular No. Date Subject Language Download
59/2019 02.12.2019 ജയിൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനു സ്റ്റാളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
58/2019 19.11.2019 ജയിലുകളിൽ ആംബുലൻസ് സൗകര്യം സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
57/2019 14.11.2019 ജയിലുകളിൽ ഫുഡ് മേക്കിങ് യൂണിറ്റുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
56/2019 14.11.2019 തടവുകാരുടെ എസ്കോർട് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
55/2019 25.10.2019 സ്ഥാപന മേധാവികൾ അന്തേവാസികളുടെ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
53/2019 25.10.2019 പോലീസ് എസ്‌കോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
52/2019 25.10.2019 ഓഫീസ് സമയ ക്രമം സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
50/2019 30.09.2019 2019 കേരള നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തടവുകാർക്ക് പരോൾ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
49/2019 27.09.2019 ജയിലുകളിൽ LED ബൾബ് നിർമ്മാണ പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
48/2019 29.09.2019 കേരളാസംസ്ഥാന ജൈൽവകുപ്പിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടിസമയം എകീകരിച്ചു ക്രമികരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
45/2019 06.09.2019 ജയിലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
44/2019 30.08.2019 തടവുകാരുടെ ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, നിയമഉപദേശകർ എന്നിവർ കാണുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
43/2019 30.08.2019 തടവുകാരുടെ ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, നിയമഉപദേശകർ എന്നിവർ കാണുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
42/2019 13.08.2019 ഫ്രീഡം ഫുഡ് ഫാക്ടറിയുടെ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ കവർ സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
41/2019 17.08.2019 തടവുകാരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
40/2019 07.08.2019 ഇലക്ടിക്/ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
39/2019 05.08.2019 ഉദ്യോഗസ്ഥർ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
38/2019 03.08.2019 ജയിലിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോട്ടീസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
37/2019 03.08.2019 എല്ലാ ജയിലുകളിലും തടവുകാർക്ക് ബന്ധുക്കൾ/ അഭിഭാഷകർ എന്നിവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് ടെലിഫോൺ സൗകര്യം സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
36/2019 03.08.2019 അർഹതയുള്ള തടവുകാർക്ക് 30 ദിവസത്തെ സാധാരണ അവധി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
35/2019 05.08.2019 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി കേരളത്തിലെ വിവിധ ജയിലുകയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
34/2019 02.08.2019 കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യവകാശ ചെയർപേഴ്സൺ പീരുമേട് സബ് ജയിൽ സന്ദർശിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
33/2019 12.07.2019 അയാപസ്സ് സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഫയൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
32/2019 06.07.2019 ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയം - വൈദുതി ചാർജ്ജും വെള്ളത്തിന്റെ ചാർജ്ജും കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
31/2019 05.07.2019 ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
30/2019 03.07.2019 തടവുകാരുടെ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
29/2019 02.07.2019 ജയിലുകളിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ സാധനങ്ങൾ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
28/2019 27.06.2019 തടവുകാരുടെ ചികിത്സയും മരുന്നുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
27/2019 26.06.2019 ജയിൽ സുരക്ഷിതത്വം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
26/2019 25.06.2019 സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ജയിൽ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
25/2019 25.06.2019 ജയിലുകളിൽ തടവുകാരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
24/2019 25.06.2019 ജയിലില്‍ അഴിമതിയും മുറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗവും തടയുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
23/2019 24.06.2019 ജയിലുകളില്‍ ഡെയിലി വേജസില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
22/2019 19.06.2019 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യലയത്തിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ചുമതല സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
21/2019 18.06.2019 ജീവനക്കാര്‍ സംഭാവന പിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
20/2019 19.06.2019 തടവുകാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
19/2019 18.06.2019 ജയിലുകളില്‍ യോഗാ ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
18/2019 15.06.2019 പോലീസ് എസ്‌കോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
17/2019 13.06.2019 കൃത്യസമയത്ത് ജോലിക്ക് ഹാജരാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
16/2019 14.06.2019 ഫയലുകള്‍ അയാപ്സ് വഴി മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച്്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
07/2019 04.02.2019 ജീവനക്കാരുടെ മെഡിക്കല്‍ റീംഇംപേഴ്സ്മെന്റ് അപേക്ഷ ആസ്ഥാനകാര്യലയത്തില്‍ അയക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
06/2019 31.01.2019 ജയിലുകളിൽ കന്നുകാലികളെ പരിപാലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. MALAYALAM ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Circular No. Date Subject Language Download
15/2018 22.05.2018 പ്രിസണ്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
08/2018 10.02.2018 ജയിലുകളിലെ ലീഗല്‍ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കുകകള്‍ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
07/2018 12.02.2018 ജയിൽ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്‍ശകള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
04/2018 25.01.2018 സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം - കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
02/2018 22.01.2018 ജയിൽ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01/2018 22.01.2018 ജയിൽ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് വിനോദത്തിന്റെ ഭാഗമായി റേഡിയോ പരിപാടികള്‍, സംഗീത പരിപാടികള്‍ കേള്‍ക്കുന്നതിന് അവസരം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Circular No. Date Subject Language Download
43/2017 05.12.2017 വകുപ്പ് മേധാവിയെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
31/2017 08.09.2017 കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ജയിൽവകുപ്പിൻെറ സഹകരണത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
29/2017 24.08.2017 തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
28/2017 17.08.2017 ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വീസസ് അവര്‍കളുടെ ജയില്‍ സന്ദര്‍ശക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍മേല്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Circular No. Date Subject Language Download
E4-13369 13.07.2016 വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രൊപ്പോസല്‍ അയക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
48/16 18.06.2016 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനാചരണം സംബന്ധിച്ച്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
47/16 01.06.2016 ജയിലുകളില്‍ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷരതാ ക്ലാസ്‌ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
46/16 31.05.2016 തടവുകാരുടെ അടിയന്തിരാവധിക്കുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
45/16 28.05.2016 ജയിൽ ഉപദേശക സമിതിയുടെ പരിഗണയ്ക്ക് സമര്പപ്പിക്കുന്ന പോലീസ് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
43/16 01.06.2016 ജയിലുകളില്‍ തടവുകാരെ അകാരണമായി മര്‍ദിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
41/16 27.05.2016 മാനസിക രോഗികളായ തടവുകാരെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അയക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
40/16 19.05.2016 പരോൾ നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
39/16 മേഖലാതല മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
38/16 13.05.2016 വെള്ളം മിതമായി ഉപയോഗിച്ച് ജലദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
37/16 30.04.2016 ജയിൽ അന്തേവാസികളുടെ വിനോദത്തിനായി സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
36/16 അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കേസ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
35/16 29.04.2016 ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ കൃത്യസമയത്ത് തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
34/16 28.04.2016 ജയിൽ ലൈബ്രറി ഗ്രന്ഥ ശേഖരം വർദ്ദിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
33/16 28.04.2016 തടവുകാർക്ക് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
32/16 06.04.2016 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഭക്ഷണ പലവകസാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
31/16 06.04.2016 മേഖലാ ഡി.ഐ.ജിമാരുടെ ജയിൽ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
30/16 06.04.2016 തടവുകാരുടെ ബ്ലോക്കുകളിലെ സീലീംഗ് ഫാൻ പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
29/16 05.04.2016 ജയിലുകളിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
28/16 31.03.2016 തടവുകാരുടെ വോളിബോൾ മൽസരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
27/16 31.03.2016 തടവുകാർ നിർമ്മിച്ച സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റഴിക്കൽ സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
26/16 31.03.2016 ഗുരുതരമായി രോഗം ബാധിച്ച തടവുകാരുടെ വിവരം സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
25/16 29.03.2016 ജയിൽ ഉപദേശക സമിതിയിൽ അർഹരായ തടവുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
24/16 29.03.2016 അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനായി ജയിലുകളിൽ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
23/16 29.03.2016 വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്റെ ജയിൽ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
22/16 31.03.2016 ശിക്ഷാ പ്രതികളെ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്ന വിവരം സ്ഥലം പോലീസിസിൽ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
21/16 26.03.2016 തുറന്ന ജയിൽ പ്രവേശനത്തിനർഹരമായ സന്നദ്ധരായ തടവുകാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്ക്രൂട്ടനിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
20/16 26.03.2016 ജയിൽ ഉപദേശക സമിതികൾ അടിയന്തിരമായി യോഗം ചേരുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
18/16 23.03.2016 2016 നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ സാഹചര്യത്തിൽ തടവുകാർക്ക് പരോൾ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
H C(G) - 10134 / 15 21.03.2016 ജയിലുകളിൽ തടവുകാർക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
16/16 18.03.2016 ജയിലുകളിൽ യോഗ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
15/16 15.03.2016 ജയിലുകളിൽ പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
14/16 04.03.2016 2016-2017 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാർ/അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണ-പലവക സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
13/16 01.03.2016 ഡി ജി പി മീറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
12/16 22.02.2016 അണ്ടർ ട്രയൽ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
11/16 15.02.2016 ജയിലുകളിൽ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
10/16 10.02.2016 ജയിൽ അന്തേവാസികൾക്ക് യോഗ /മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
9/16 18.01.2016 ജയിലിൽ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
8/16 18.01.2016 ഔദ്യോഗിക കത്തിടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ ഇരുവശവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
7/16 18.01.2016 ജയിലുകളിൽ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷനെ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
5/16 13.01.2016 ഇ -പ്രിസൺസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
4/16 13.01.2016 ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:- ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
3/16 06.01.2016 ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് നിയന്ത്രണം. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
2/16 05.01.2016 ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അജ്ഞാത പരാതികൾ. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
1/16 04.01.2016 ജയിലുകളിൽ തടവുകാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Circular No. Date Subject Language Download
13/2015 13.05.2015 പോലീസ് എസ്കോർട് - സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
10/2015 18.04.2015 തടവുകാരെ ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഹെൽത്ത്‌ സ്ക്രീനിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിർദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
8/2015 31.03.2015 കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപോർട്ടുകൾ ജനുവരി 31 ന് മുൻപ്പ് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
6/2015 25.03.2015 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം മാർച്ച് 31 ലീവ് എടുക്കാതെ അവശ്യ ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Circular No. Date Subject Language Download
48/2014 15.10.2014 കോണ്‍ഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
47/2014 10.10.2014 സേവന നിരക്കുകളുടെ വർദ്ധിച്ച നിരക്ക് - സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
46/2014 30.09.2014 ജയിൽ ചട്ടം പരിഷ്ക്കരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മത്സ്യം വാങ്ങുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
45/2014 29.09.2014 ജയിലുകളില്‍ തടവുകാര്‍ക്കെതിരെ ചില ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ പീഡനമുറകള്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
44/2014 04.10.2014 നിലവിലുള്ള സ്പെഷ്യല്‍ റൂളുകള്‍ / ജയില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവയിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രൊപ്പോസല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
43/2014 25.09.2014 2011 മുതല്‍ 2014 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളില്‍ മരുന്നു വാങ്ങിയതിന് ചെലവഴിച്ച കണക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
41/2014 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര്‍ ജയിലുകളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ് - സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
40/2014 10.09.2014 പ്രത്യാദേശ ലക്ഷണങ്ങളും ആയി ജയിലില്‍ അഡ്മിററ് ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
39/2014 10.09.2014 ജയിലുകളില്‍ തൊഴില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
38/2014 01.09.2014 കൊതുകുശല്യം - ജയിലുകളില്‍ നെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
37/2014 23.08.2014 മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രാത്രികാലങ്ങളില്‍ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
36/2014 20.02.2014 അക്കൗണ്ട്‌സ്‌ - ഓണ്‍ലൈന്‍ റസിപ്‌റ്റ്‌ അക്കൗണ്ടിംഗ്‌ സിസ്റ്റം - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
35/2014 31.07.2014 2014ലെ കേരളാ പ്രിസണുകളും സംശുദ്ധീകരണ സാന്‍മാര്‍ഗീകരണ സേവനങ്ങളും (നിര്‍വ്വഹണം) ചട്ടങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - റിവൈസ്ഡ് ഡയററ് റോള്‍ -( 24/07/14 തീയതിയിലെ സർക്കുലർ 35 പുതുക്കിയത്) സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
35/2014 24.07.2014 2014ലെ കേരളാ പ്രിസണുകളും സംശുദ്ധീകരണ സാന്‍മാര്‍ഗീകരണ സേവനങ്ങളും (നിര്‍വ്വഹണം) ചട്ടങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - റിവൈസ്ഡ് ഡയററ് റോള്‍ - സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
33/2014 07.07.2014 വനിതാ വാര്‍ഡര്‍മാരെ രാത്രി ഡ്യൂട്ടി, പകല്‍ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയവ ശരിയായ രീതിയില്‍ തുല്ല്യമായി വീതിച്ച് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
32/2014 07.07.2014 വാര്‍ഡര്‍മാരുടെ അടിസ്ഥാന പരിശീലനം നല്‍കുന്നത് - ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്‍ണ്ടണ്‍ത് - സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
31/2014 28.06.2014 ജയിലുകളിലെ ദേഹപരിശോധന നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
29/2014 25.06.2014 സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കുള്ള വെയിറ്റിംഗ്‌ റൂം ആവശ്യമുള്ള ജയിലുകളുടെ വിവരം സംബന്ധിച്ച്‌. 28/2014 : ജയിലുകളിലെ സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
28/2014 25.06.2014 ജയിലുകളിലെ സിനിമ ഷുട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച്‌:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
27/2014 07.06.2014 ജയില്‍ സുരക്ഷ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - വിയ്യൂര്‍ സി.പി.യിലെ മൊബൈല്‍ ഉപയോഗം കണ്ടുപിടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
26/2014 02.06.2014 ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായശേഷം മാത്രമേ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തുവാന്‍ പാടുള്ളൂ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
25/2014 02.06.2014 10 വര്‍ഷം ശിക്ഷ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ജീവപര്യന്തം തടവുകാരുടെ മോചനം - തടവുകാരുടെ വിവരം സര്‍ക്കാരില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
24/2014 16.06.2014 പുകവലി നിരോധനം - ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പാക്കുന്നത്‌ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
23/2014 17.05.2014 ജയിലിലുള്ള തടവുകാരെ ഡോക്‌ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
22/2014 15.05.2014 കേരള പ്രിസണുകളും സംശുദ്ധീകരണ സാന്മാര്‍ഗീകരണ സേവനങ്ങളും (നിര്‍വ്വഹണം) ആക്‌ടിന്റെ വകുപ്പ്‌ 38, 39, 40 അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്‌ സംബന്‌ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
21/2014 14.05.2014 ജയില്‍ സന്ദര്‍ശക ബോര്‍ഡ്‌ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്‌ പ്രൊപ്പോസല്‍ അയക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
20/2014 01.05.2014 ആര്‍.ഡബ്ല്യൂ.ഒ. മാര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
19/2014 19.04.2014 ബഡ്‌ജറ്റ്‌ എസ്റ്റിമേറ്റ്‌ 2014-15 - ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ്‌ പാസാക്കി അയയ്‌ക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
18/2014 06.04.2014 രാത്രികാലങ്ങളില്‍ ആവശ്യത്തിന്‌ വെളിച്ചമില്ല - പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
17/2014 01.04.2014 തടവുകാരുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണാവശ്യത്തിനായുള്ള പെര്‍മിറ്റ്‌ പ്രകാരമുള്ള ഗോതമ്പ്‌ ലഭ്യമാകുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
15/2014 26.02.2014 തടവുകാരുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഭക്ഷണ പലവക സാധനങ്ങള്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
14/2014 21.03.2014 സോളാര്‍ പ്ലാന്റ്‌, ജല ലഭ്യത, മഴക്കുഴി നിര്‍മ്മാണം - നിര്‍ദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
10(i)/2014 03.04.2014 സി.പി / ഒ.പി സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ ഡി.ജി.പിയെ ടെലിഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് - നിര്‍ദ്ദേശം (റിവൈസ്‌ഡ്‌) മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
10/2014 14.03.2014 സി.പി / ഒ.പി സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ ഡി.ജി.പിയെ ടെലിഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് - നിര്‍ദ്ദേശം മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
9/2014 12.03.2014 ചപ്പാത്തിയുടെ വിശദവിവരം നല്‍കുന്നത്‌-സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
8/2014 28.02.2014 ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍-സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
7/2014 28.02.2014 എം.എല്‍.എ, എം.പി.മാരുടെ ജയില്‍ സന്ദര്‍ശനം - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍- സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
4/2014 04.02.2014 ജയിലുകളിലെ സി.സി.ടി./ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ്‌ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തുന്നതിന്‌ ഒരു പഠന സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
3/2014 22.01.2014 ചപ്പാത്തി - കറി - ഗുണമേന്മ വരുത്തുന്നത്‌-സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
2/2014 10.01.2014 ജയില്‍ സുരക്ഷിതത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
1/2014 06.01.2014 ഡി.ഐ.ജി.മാര്‍ അനേ്വഷണങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്‌-സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Camp_151/2014 08.10.2014 വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Camp_113/2014 07.06.2014 ജയിലുകളിലെ അഴിമതി നടത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Camp_109/2014 28.08.2014 രാത്രികാലങ്ങളില്‍ മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.(04/06/14 തീയതിയിലെ സർക്കുലറിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്) മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Camp_109/2014 04.06.2014 രാത്രികാലങ്ങളില്‍ മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Camp_106/2014 31.05.2014 മിന്നലില്‍ നിന്നും സംരക്ഷണം നല്‍കുന്ന സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കല്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Camp_68/2014 26.03.2014 ജയിലുകളിൽ വീഡിയോ കോൺഫെറെൻസിങ് മുറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്‌. ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
G1_8114/2014 09.04.2014 നിരക്ഷരായ അന്തേവാസികളെ സാക്ഷരരാക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
Circular No. Date Subject Language Download
13/2013 30.12.2013 തടവുകാരുടെ കോയിന്‍ ബോക്‌സ്‌ ടെലിഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള തുക പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
12/2013 30.12.2013 ജയിലുകളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
11/2013 31.12.2013 അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ - അന്വേഷണറിപ്പോര്‍ട്ട്‌ തയ്യാറാക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
10/2013 31.12.2013 ജയിലുകളിലെ ഭക്ഷ്യനിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകളില്‍ ആവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
9/2013 28.12.2013 വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍ തപാലുകളില്‍ പറയുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
8/2013 28.12.2013 ഗേറ്റ്‌ ഡ്യൂട്ടിയ്‌ക്ക്‌ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടിയ്‌ക്കിടുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
6/2013 21.12.2013 ഡി.ഐ.ജി.മാര്‍ ഡി.ജി.പിയെ ടെലിഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
5/2013 21.12.2013 25 ലക്ഷത്തിനുമുകളിലുള്ള ടെന്ററുകള്‍ - മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
3/2013 18.12.2013 ജയിലുകളിലെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി(ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ) പരമാവധി നല്ല രീതിയില്‍ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
2/2013 18.12.2013 ജയിലുകളില്‍ തടവുകാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കോയിന്‍ബോക്‌സ് ടെലിഫോണ്‍ സംവിധാനം ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളില്‍ തടവുകാര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
1/2013 09.12.2013 കാഷ്യല്‍ ലീവുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്‌. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
RegionMasterScripts