K e r a l P r i s o n s

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസൺ 2019 ജൂലൈ 03 ന് വിയ്യൂരിൽ ആരംഭിച്ചു. അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളോടെ നിർമ്മിച്ച ജയിലിൽ 600 തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഇതിന് 192 സെല്ലുകളുണ്ട്. ഒൻപത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കോടുകൂടിയ മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തില്‍ ജയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജയിലിൽ ബാഗേജ്‌ സ്കാനർ, ബയോമെട്രിക് ഫിംഗർപ്രിന്റ് ലോക്ക് സംവിധാനം എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു സെല്ലുകളിലെ തടവുകാർ പരസ്പരം കാണാത്ത രീതിയിലാണ് സെല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മുറികളിലും സിസി ടിവി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

  High Security Prison, Viyyur
 

Land Phone No.

0487-2326070, 2326400

Email

hsp.vyr.prisons@kerala.gov.in

 

Established Year

Inaugurated in 2016 and started functioning on 3rd July 2019

 

Land Area

11 Acre

 

Location

Street

Viyyur

Village

Viyyur

Corporation/ Municipality/Panchayath

Thrissur Corporation

Important Institutions near Jail with distance

Police Station

Viyyur- 2.9 KM

(0487-2327502)

Fire Station

Thrissur-6 KM

(0487-2423650)

Court

Court Complex, Ayyanthol, Thrissur- 7KM

Railway Station

Thrissur-6 KM

(0487-2423150)

KSRTC Bus Station

6 KM

Taluk Hospital

District Hospital

Thrissur-5 KM

(0487-2427383)

Medical College

Hospital

Mulankunnathukavu Medical College Hospital Thrissur-8 KM

(0487-2200310)

Distance from main road

1 KM

 

Number of Cells

Barrack

Nil

Cells

195

 

Authorised accommodation capacity of the Jail

535

 

Average no of Prisoners

125

 

Production units working in Jail

NIL

Sri. Rajeev T.R

Superintendent,
High Security Prison
Viyyur

+91 9446899561

  Staff Pattern
SL No. Designation Scale of Pay No of Posts

1

Superintendent

(Central Prison/Open Prison)

95600-153200

01

2

Joint Superintendent

63700-123700

01

3

Deputy Superintendent

55200-115300

01

4

Medical Officer

55200-115300

01

5

Welfare officer Gr-II

63700-123700

01

6

Senior Superintendent

51400-110300

01

7

Assistant Superintendent Gr-I

43400-91200

03

8

Assistant Superintendent Gr-II

41300-87000

03

9

Prison Officer

37400-79000

01

10

Gate Keeper

35600-75400

01

11

Deputy Prison Officer

37400-79000

08

12

Assistant Prison Officer

27900-63700

31

13

Assistant Prison Officer Cum Driver

26500-60700

2

14

Plumber

25100-57900

01

15

Electrician

25100-57900

01

16

Instrumentation Assistant

16180-29180

01

17

Staff Nurse Gr-II

39300-83000

02

18

Pharmacist

31100-66800

01

19

Lab Technician

37400-79000

01

20

Clerk

26500-60700

02

RegionMasterScripts