K e r a l P r i s o n s
  • ജയില്‍ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തില്‍ ചീഫ് വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസറും, മേഖലകളില്‍ മേഖലാ വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍മാരും, പ്രധാന ജയിലുകളില്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍മാരും, മറ്റു ജയിലുകളിൽ ചുമതലയുള്ള ജയിൽ ജീവനക്കാരും തടവുകാര്‍ക്കാവശ്യമായ ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു.
  • സ്പോർട്സ്, ഗെയിമുകൾ, കല, സാഹിത്യം എന്നിവയിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരങ്ങൾ തടവുകാര്‍ക്കായി നടത്തുന്നു.
  • യോഗയും അനുബന്ധ പരിപാടികളും സർക്കാർ/സർക്കാരിതര സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തുന്നു.
  • ജയിലുകളിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കൗൺസിലിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റര്‍ ആയ “ജ്യോതിസ്”, എയ്‌ഡ്സ്‌ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ രോഗികളായ തടവുകാർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • എല്ലാ ജയിലുകളിലും തടവുകാർക്ക് ലൈബ്രറി, പത്രങ്ങൾ, ടെലിവിഷൻ, എഫ്.എം. റേഡിയോ, കാന്റീൻ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു.
  • സുരക്ഷ സുഗമമാക്കുന്നതിന് എല്ലാ ജയിലുകളിലും ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷൻ (സി.സി ടി.വി.) സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • പ്രധാന സാംസ്കാരിക, മത, ദേശീയ ദിനങ്ങള്‍, വിഭവ സമ്യദ്ധമായ ഭക്ഷണവും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.
  • വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ജയിൽക്ഷേമ ദിനാഘോഷം നടത്തുകയും എല്ലാ ജയിലുകളിലെയും തടവുകാർക്കായി വിവിധ സ്പോർട്സ് /ഗെയിമുകൾ, സാഹിത്യ / സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • എല്ലാ ജയിലുകളും ചെസ്സ്, ക്യാരംസ്, ലുഡോ മുതലായ ഇൻഡോർ ഗെയിമുകളിലും സ്ഥല സൗകര്യമുള്ള ജയിലുകളിൽ ഫുട്ബോൾ, വോളിബാൾ, ക്രിക്കറ്റ്, ബാഡ്‌മിന്റൺ തുടങ്ങിയ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിമുകളിലും ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്നു.
  • ജയിലുകളില്‍ നടത്തുന്ന ക്ഷേമപ്രവത്തനങ്ങൾ പത്ര/ദൃശൃ/സമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള്‍ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
RegionMasterScripts