K e r a l P r i s o n s
Image 2022 On the occasion of Independence day
ഡി ആർ അജയകുമാർ
അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II
Image 2021 On the occasion of Republic day
എം വി തോമസ്
സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
Image 2021 On the occasion of Republic day
ജെ സജികുമാർ
അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്
Image 2020 On the occasion of Republic day
ഡി സത്യരാജ്‌
സൂപ്രണ്ട്‌, ജില്ലാ ജയിൽ
Image 2020 On the occasion of Republic day
ഇ ക്യഷ്ണദാസ്‌
അസി.സൂപ്രണ്ട്
Image 2018 On the occasion of Republic day
എ ജെ മാത്യൂ
സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫീസർ
( ജോയിന്റ്‌ സൂപ്രണ്ട്)