K e r a l P r i s o n s
Image2023
ബി. രമേഷ് കുമാർ
സൂപ്രണ്ട്, തുറന്ന ജയിൽ
Image2023
ബിനോദ് ജോർജ്ജ്
ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട്
Image2023
രവീന്ദ്രൻ എസ്
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്
Image2023
ശിശുകുമാർ എം
അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2023
ഗീത ഇ. എ
ഫീമെയിൽ അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2023
മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ എസ്
അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- II
Image2023
സുഗുണൻ പി. വി
അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- II
Image2023
സുമ ടി. വി
അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- II
Image2023
ശിവദാസ് എൽ
പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2023
സുഭാഷ് ജി. എസ്
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2023
ഫ്രാൻസിസ് എം. ഡി
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2023
രാജേഷ് കുമാർ ആർ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2023
അരുൺ ജെ. വേലായുധൻ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2023
അനീഷ് എസ്
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2023
ജഹാംഗീർ എസ്
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2022
അനിൽകുമാർ ജി
സൂപ്രണ്ട്
Image2022
നരേന്ദ്രൻ പി എം
അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I
Image2022
ഷാജി സി
സൂപ്രണ്ട്
Image2022
എം സുരേന്ദ്രൻ
സൂപ്രണ്ട്
Image2022
ഉദയകുമാർ വി
അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I
Image2022
ശ്യാമളാംബിക കെ
ഫിമെയിൽ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I
Image2022
ശ്രീകല ജി ആർ
ഫിമെയിൽ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I
Image2022
ഉഷ പി പി
ഫിമെയിൽ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I
Image2022
അപ്പുക്കുട്ടി വി
അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II
Image2022
ചിത്രൻ കെ
ഗേറ്റ് കീപ്പർ
Image2022
ബിജുകുമാർ എം
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2022
ജിതേഷ് എ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2022
സുജിത് കെ ആർ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2022
രജീഷ് ഇ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2021
ബി സുനിൽ കുമാർ
സൂപ്രണ്ട്, ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസൺ
Image2021
ആർ സാജൻ
സൂപ്രണ്ട്, തുറന്ന ജയിൽ
Image2021
കെ വേണു
സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ജയിൽ
Image2021
ആർ എസ് രാജേഷ്‌കുമാർ
ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട്‌
Image2021
പി എസ് മിനിമോൾ
ഫീമെയിൽ അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2021
എം ഷാജിമോൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2021
എ ഷൈജു
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2021
കെ ബി ബൈജു
അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- II
Image2021
എസ്.വി സുധീഷ്‌
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2021
ജി.എസ് ശിവപ്രസാദ്‌
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2021
എം നാസിം
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2021
ആർ ബാബു
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2021
എസ് അഭിലാഷ്‌
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2021
എസ് എൽ ക്യഷ്ണകുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2021
എ കെ ഷിനോജ്‌
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2020
വി വിജയകുമാർ
ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട്‌
Image2020
എസ് സജീവ്‌
ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട്‌
Image2020
അജിത് കൊയിലേരിയൻ
അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- II
Image2020
പി റ്റി സന്തോഷ്‌
പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2020
വി വി ഉണ്ണിക്യഷ്ണൻ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2020
എസ് ആർ രാജീവ്‌
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2020
കെ ജെ ജോൺസൺ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2020
എം സി ദേവസ്സി
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2020
സി ആർ ഷിജു
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2020
എം മുജീബ് റഹ്‌മാൻ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2020
സി അനീഷ്‌
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2020
എസ് സുധീർ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2019
ഷീല ഡി.സി
അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2019
റ്റി കെ ജനാർദ്ധനൻ നമ്പ്യാർ
അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2019
കെ വൈജു
അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2019
ബി പ്രദീപ് കുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2019
ഒ കെ രാജീവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2018
എ സലിം
അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2018
കെ എൻ ശോഭന
ഫീമെയിൽ അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2018
സജിത എൽ
ഫീമെയിൽ അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2018
സി സുരേന്ദ്രൻ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2018
കെ ആന്റണി
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2017
കെ എ ബാലക്യഷ്ണൻ
സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
Image2017
എം വി രവീന്ദ്രൻ
സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
Image2017
പ്രീത എസ്.എസ്‌
അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2017
വി രാമചന്ദ്രൻ നായർ
അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- II
Image2017
ആർ എം പുഷ്പരാജൻ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2016
കെ എം കമറുദ്ദീൻ
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്‌
Image2016
കെ സോമരാജൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2016
പി എൻ ശശിധരൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2016
ഒ പി സത്യൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2016
ആർ പ്രസന്നകുമാർ
പ്രിസൺ ഓഫീസർ
Image2015
എ ജി സുരേഷ്‌
സൂപ്രണ്ട്, തുറന്ന ജയിൽ
Image2015
ഒ വി വല്ലി
സൂപ്രണ്ട്, വിമൺ പ്രിസൺ
Image2015
സി രാജീവൻ
അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
Image2015
എം കെ ബാലക്യഷ്ണൻ
അസി.സൂപ്രണ്ട്
Image2015
എസ് ബാബു
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2014
കെ.വി ജഗദീശൻ
സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
Image2014
എൻ എസ് നിർമ്മലാനന്ദൻ നായർ
ജയിലർ
Image2014
കെ പവിത്രൻ
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്-II
Image2014
എം സുരേഷ്‌കുമാർ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2014
ഏലിയാസ് വർഗീസ്‌
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2013
അശോകൻ അരിപ്പ
ജയിലർ
Image2013
എം എ ജയകുമാർ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2013
സി രാജ രാജ വർമ രാജു
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2013
അനന്ത ക്യഷ്ണൻ എ.എൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2012
എം മോഹനകുമാരൻ
ജയിലർ
Image2012
പി വിജയൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ജയിലർ
Image2012
കെ അനിൽകുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി ജയിലർ
Image2012
കെ ജെ തോമസ്‌
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്- I
Image2012
ഇ ക്യഷ്ണദാസ്‌
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2011
സി കെ ബാബുരാജൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2011
റ്റി ആർ രാജീവ്‌
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്- I
Image2011
ഡി ആർ അജയകുമാർ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2011
കെ വസന്തകുമാർ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2011
ജെ സജികുമാർ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2010
റ്റി വി സുഷമ
സൂപ്രണ്ട്, വിമെൻ ജയിൽ
Image2010
സാം തങ്കയ്യൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ജയിലർ
Image2010
എസ് സുരേഷ്‌കുമാർ
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്-II
Image2009
ഡി സത്യരാജ്‌
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്‌
Image2009
കെ രാജൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2009
ജി സദാശിവൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2009
സി എം ഉണ്ണിക്യഷ്ണൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2009
കെ വി രവീന്ദ്രൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2008
കെ എൻ പ്രശാന്തൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2008
പി കുമാരൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2007
എ ജെ മാത്യൂ
സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
Image2007
ഇ വി ഹരിഹരൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2007
എസിദോർ ജോയ്‌‌
മെയിൽ വാർഡർ
Image2007
കെ എ ബാബു
മെയിൽ വാർഡർ
Image2006
വി പി സദാനന്ദൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2006
എൽ ജി ബാലചന്ദ്രൻ നായർ
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്-I
Image2006
പി.കെ രാജപ്പൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2005
കെ വിശ്വനാഥക്കുറുപ്പ്‌
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2005
കെ രാധാക്യഷ്ണൻ
ജയിലർ
Image2004
കെ പി രാജഗോപാലൻ നായർ
ജയിലർ
Image2004
കുമാരി നിർമ്മല
മേട്രൺ ഗ്രേഡ്-I
Image2004
പി പി വർഗീസ്‌
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്-II
Image2004
കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2003
എ ബദറുദ്ദീൻ
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്‌
Image2003
വി.കെ ജയറാം
മെയിൽ വാർഡർ
Image2002
വി.റ്റി ആന്റണി
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2002
പി.വി ബാബു
ഡെപ്യൂട്ടി ജയിലർ
Image2002
പി മണിയൻ നാടാർ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2002
കെ വി രാഘവൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2002
എൻ.കെ അന്ത്രുമാൻകുട്ടി
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2001
പി.കെ രാമൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2001
റ്റി.കെ ബാലവെങ്കിട്ടസുബ്രമണ്യൻ
ജയിലർ
Image2001
കെ.വാസു
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2001
കെ.വി ക്യഷ്ണൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2001
എം ശ്രീധരൻ
മെയിൽ വാർഡർ
Image2000
വി എസ് ക്യഷ്ണകുമാരൻ തമ്പി
സൂപ്രണ്ട്, തുറന്ന ജയിൽ
Image2000
വി.പി അബ്ദുൾ ഹുസൈൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image2000
എസ്. ക്യഷ്ണപ്പണിക്കർ
ചീഫ് വാർഡർ
Image2000
സി.പി സദാനന്ദൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image2000
കെ.എ പൗലോസ്‌
മെയിൽ വാർഡർ
Image1999
സി.ഡി ജോസഫ്‌
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്- I
Image1999
കെ.എൽ അശോക് കുമാർ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image1999
കെ.വി ക്യഷ്ണൻ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image1998
കെ മോഹൻ കുമാർ
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്- I
Image1998
എസ് വിജയൻ
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്- I
Image1998
എൻ.കെ വിശ്വനാഥൻ
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്- I
Image1998
എം നാരായണൻ
അസി.ജയിലർ ഗ്രേഡ്- I
Image1998
ബി ക്യഷ്ണൻകുട്ടി നായർ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image1998
എസ്.ആർ രാജേന്ദ്രൻ
മെയിൽ വാർഡർ
Image1998
പി.കെ കറപ്പൻ
മെയിൽ വാർഡർ
Image1997
ആർ കുമാരദാസ്‌
സൂപ്രണ്ട്, സെൻട്രൽ ജയിൽ
Image1997
കെ.ജി അരവിന്ദാക്ഷൻ നായർ
ഡെപ്യൂട്ടി ജയിലർ
Image1997
എൻ കെ ശ്രീധരൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ജയിലർ
Image1997
പ്രമീള
മേട്രൺ ഗ്രേഡ്-II
Image1997
വി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
ഹെഡ് വാർഡർ
Image1997
എ ഹരിദാസൻ
മെയിൽ വാർഡർ
Image1996
ബി ശ്രീകണ്ഠൻ
പ്രിൻസിപ്പാൾ, സിക്ക
Image1996
കെ നാരായണൻ
സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ
Image1996
എൻ എസ് ബാലക്യഷ്ണൻ നായർ
ഡെപ്യൂട്ടി ജയിലർ
Image1996
വി ശ്രീധരൻ
ഹെഡ് വാർഡർ