K e r a l P r i s o n s

ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ പ്രിസണ്‍സ് (ദക്ഷിണ മേഖല) & ഡയറക്ടര്‍ സിക്ക

ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ പ്രിസണ്‍സ് (ദക്ഷിണ മേഖല) തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണാധികാരിയാണ്. ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ തിരുവനന്തപുരം സിക്കയുടെ ഡയറക്ടറും ഇദ്ദേഹമാണ്. സിക്കയ്ക്ക് കണ്ണൂരും, വിയ്യൂരും ഓരോ എക്‌സ്‌റ്റെഷന്‍ സെൻററുകളും ഉണ്ട്. ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ പ്രിസണ്‍സ് (ദക്ഷിണ മേഖല) & ഡയറക്ടര്‍ സിക്കയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലാണ്.‌

Sri. N.S. Nirmalanandan Nair

Deputy Inspector General (South Zone)
& Director SICA
Thiruvananthapuram

+91 9446899503

ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ
ഡി.ഐ.ജി. (ദക്ഷിണ മേഖല) ആഫീസ് & സിക്ക, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജയില്‍, കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ജയില്‍, ആലപ്പുഴ
സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, തിരുവനന്തപുരം സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, കൊട്ടാരക്കര സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, മാവേലിക്കര
ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, നെട്ടുകാല്‍ത്തേരി
ജില്ലാ ജയില്‍, തിരുവനന്തപുരം
വിമെൻ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, തിരുവനന്തപുരം
വിമെൻ ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, തിരുവനന്തപുരം
സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, തിരുവനന്തപുരം
സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, നെയ്യാറ്റിന്‍കര
സബ് ജയില്‍, ആറ്റിങ്ങല്‍
കേരള പ്രിസണ്‍സ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം
DIG (South Zone) Office

Land Phone No.

0471- 2345754

Email

dig.sz.prisons@kerala.gov.in

Established Year

 

Land Area

Central prison Thiruvananthapuram Compound

Location

Street

Poojappura

Village

Thycaud

Corporation/ Municipality/Panchayath

Thiruvananthapuram

Important Institutions near Jail with distance

Railway Station

3.5 KM

Bus Station (KSRTC)

3.5 KM

Air Port Trivandram International Airport (8 KM)

Distance from main road

0 Mtrs

  Staff Pattern
SL No. Designation Scale of Pay No of Posts

1

Deputy Inspector General of Prisons (SZ) & Director SICA

112800-163400

1

4

Regional Welfare Officer

77200-140500

1

5

Joint Superintendent (Senior Lecturer)

63700-123700

1

6

Deputy Superintendent (Law Lecturer)

55200-115300

1

7

Assistant Superintendent Gr-I

43400- 91200

3

8

Deputy Prison Officer

37400-79000

4

9

Assistant Prison Officer

27900-63700

13

10

Assistant Prison Officer (Trainee)

27900-63700

30

11

Assistant Prison Officer cum Driver

26500-60700

1

12 Head Clerk 39300-83000 1
13 Clerk 26500-60700 2
12 Typist 26500-60700 1
RegionMasterScripts