K e r a l P r i s o n s

ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ പ്രിസണ്‍സ് (ഉത്തര മേഖല)

ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ പ്രിസണ്‍സ് (ഉത്തര മേഖല) പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസർഗോഡ്‌ ജില്ലകളിലെ ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണാധികാരിയാണ്. ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ പ്രിസണ്‍സ് (ഉത്തര മേഖല) യുടെ ആസ്ഥാനം കോഴിക്കോട് ആണ്‌.

Sri. Sam Thankayyan

Deputy Inspector Genral of Prisons (North Zone)
Kozhikode

+91 9446899505

ഉത്തരമേഖലയിലെ ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
പാലക്കാട്‌ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട്‌ വയനാട്‌ കണ്ണൂര്‍ കാസർഗോഡ്‌
ജില്ലാ ജയില്‍, പാലക്കാട് (മലമ്പുഴ) സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, തവനൂർ
ഡി.ഐ.ജി. (ഉത്തര.മേഖല) ആഫീസ്, കോഴിക്കോട്‌ ജില്ലാ ജയില്‍, വയനാട് (മാനന്തവാടി) സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, കണ്ണൂര്‍ ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, ചീമേനി
സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, ചിറ്റൂര്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, മഞ്ചേരി ജില്ലാ ജയില്‍, കോഴിക്കോട്‌ സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, വൈത്തിരി ജില്ലാ ജയില്‍, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ജയില്‍,‌ ഹോസ്ദുര്‍ഗ്‌, കാസർഗോഡ്
സബ് ജയില്‍, ആലത്തൂര്‍ സബ് ജയില്‍, പെരിന്തല്‍മണ്ണ സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, കോഴിക്കോട്‌   വിമെൻ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, കണ്ണൂര്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, കാസർഗോഡ്‌
സബ് ജയില്‍, ഒറ്റപ്പാലം സബ് ജയില്‍, തിരൂര്‍ സബ് ജയില്‍, കൊയിലാണ്ടി   സിക്ക എക്‌സ്‌റ്റെന്‍ഷന്‍ സെൻറര്‍, കണ്ണൂര്‍
സബ് ജയില്‍, പൊന്നാനി സബ് ജയില്‍, വടകര സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, തലശ്ശേരി
സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, കണ്ണൂര്‍
സബ് ജയില്‍, കണ്ണൂര്‍
DIG (North Zone) Office

Land Phone No.

0495-2721400

Email

dig.nz.prisons@kerala.gov.in

Established Year

-

Land Area

District Jail Kozhikode Compound

Location

Street

Puthiyara

Village

Kasaba

Corporation/ Municipality/Panchayath

Kozhikode Corporation

Important Institutions near Jail with distance

Railway Station

Kozhikode (1 KM)

Bus Station (KSRTC)

Kozhikode (1.5 KM)

Air Port Kozhikode International Airport, Karipur (27 KM)

Distance from main road

50 mtrs

  Staff Pattern
SL No. Designation Scale of Pay No of Posts

1

DIG OF PRISONS

107800-160000

1

2

REGIONAL WELFARE OFFICER

77200-140500

1

3

JUNIOR SUPERINTENDENT

43400-91200

1

4

SELECTION GRADE TYPIST 39300-83000 1

5

ASST. PRISON OFFICER

37400-79000

1

6

CLERK

26500-60700

3

7

OFFICE ATTENDANT

24400-55200

1

 

 

 

 

 

 

   
       
RegionMasterScripts