K e r a l P r i s o n s

ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ പ്രിസണ്‍സ് (മധ്യമേഖല)

ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ പ്രിസണ്‍സ് (മധ്യമേഖല) കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, ത്യശ്ശൂര്‍ ജില്ലകളിലെ ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണാധികാരിയാണ്. ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ പ്രിസണ്‍സ് (മധ്യമേഖല) യുടെ ആസ്ഥാനം വിയ്യൂര്‍, ത്യശ്ശൂര്‍ ആണ്‌.

Sri. P Ajayakumar

Deputy Inspector General (Central Zone)
Viyyur, Thrissur

+91 9446899504

മധ്യമേഖലയിലെ ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
കോട്ടയം ഇടുക്കി എറണാകുളം ത്യശ്ശൂര്‍
ജില്ലാ ജയില്‍, കോട്ടയം ജില്ലാ ജയില്‍, ഇടുക്കി (മുട്ടം) ജില്ലാ ജയില്‍, എറണാകുളം ഡി.ഐ.ജി. (മധ്യ മേഖല) ആഫീസ്‌, വിയ്യൂര്‍
സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, പൊന്‍കുന്നം സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, ദേവികുളം സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, മൂവാറ്റുപുഴ സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, വിയ്യൂര്‍
സബ് ജയില്‍, പാല സബ് ജയില്‍, പീരുമേട് ബോസ്റ്റല്‍ സ്‌കൂള്‍, ത്യക്കാക്കര ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസൺ, വിയ്യൂര്‍
സബ് ജയില്‍, എറണാകുളം ജില്ലാ ജയില്‍, വിയ്യൂര്‍
സബ് ജയില്‍, ആലുവ സിക്ക എക്‌സ്‌റ്റെന്‍ഷന്‍ സെൻറര്‍, വിയ്യൂര്‍
സബ് ജയില്‍, മട്ടാഞ്ചേരി വിമെൻ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, വിയ്യൂര്‍
സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, ഇരിങ്ങാലക്കുട
സബ് ജയില്‍, വിയ്യൂര്‍
സബ് ജയില്‍, ചാവക്കാട്‌
DIG (Central Zone) Office

Land Phone No.

0487-2337268

Email

dig.cz.prisons@kerala.gov.in

Established Year

1998

Land Area

Central Prison Viyyur Compound

Location

Street

Padukkad

Village

Viyyur

Corporation/ Municipality/Panchayath

Thrissur Corporation

Important Institutions near Jail with distance

Railway Station

Thrissur (7 KM)

Bus Station

Thrissur (7 KM)

Air Port Cochin International Airport (60 KM)

Distance from main road

0 Mtrs

  Staff Pattern
SL No. Designation Scale of Pay No of Posts

1

DIG OF PRISONS

112800-163400

1

2

REGIONAL WELFARE OFFICER

77200-140500

1

3

JUNIOR SUPERINTENDENT

43400-91200

1

4

HEAD CLERK

39300-83000

1

5

SENIOR CLERK

35600-75400

2

6

UD TYPIST

35600-75400

1

7

CLERK

26500-60700

1

8

ASST. PRISON OFFICER (HG)

37400-79000

1

9

ASST. PRISON OFFICER CUM DRIVER

26500-60700

1

10 CIVIL DRIVER 27900-63900 1
RegionMasterScripts