സര്‍ക്കുലര്‍ / CIRCULAR


2021


2020

2019

2018

2017

 • Circular No. 43/2017 വകുപ്പ് മേധാവിയെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.
 • ചെലവില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
 • Circular No. 29/2017 തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
 • Circular No. 28/2017 ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വീസസ് അവര്‍കളുടെ ജയില്‍ സന്ദര്‍ശക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍മേല്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

2016

 • Circular No. E4-13369/15- വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രൊപ്പോസല്‍ അയക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 48/16 - അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനാചരണം സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 47/16 - ജയിലുകളില്‍ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷരതാ ക്ലാസ്‌ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 46/16 - തടവുകാരുടെ അടിയന്തിരാവധിക്കുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 43/16 - ജയിലുകളില്‍ തടവുകാരെ അകാരണമായി മര്‍ദിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 39/16 - മേഖലാതല മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 38/16 - വെള്ളം മിതമായി ഉപയോഗിച്ച് ജലദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 36/16 - അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കേസ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 35/16 - ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ കൃത്യസമയത്ത് തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 34/16 - ജയിൽ ലൈബ്രറി ഗ്രന്ഥ ശേഖരം വർദ്ദിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 33/16 - തടവുകാർക്ക് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 32/16 - 2016-17 സാന്പത്തികവർഷത്തിൽ ഭക്ഷണ പലവകസാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 31/16 - മേഖലാ ഡി.ഐ.ജിമാരുടെ ജയിൽ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 30/16 - തടവുകാരുടെ ബ്ലോക്കുകളിലെ സീലീംഗ് ഫാൻ പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
 • Circular No. 29/16 - ജയിലുകളിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 28/16 - തടവുകാരുടെ വോളിബോൾ മൽസരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
 • Circular No. 27/16 - തടവുകാർ നിർമ്മിച്ച സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റഴിക്കൽ സംബന്ധിച്ച്.
 • Circular No. 26/16 - ഗുരുതരമായി രോഗം ബാധിച്ച തടവുകാരുടെ വിവരം സംബന്ധിച്ച്.
 • Circular No. 24/16
 • Circular No. 23/16
 • Circular No. 22/16 - ശിക്ഷാ പ്രതികളെ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്ന വിവരം സ്ഥലം പോലീസിസിൽ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
 • Circular No. 21/16 - തുറന്ന ജയിൽ പ്രവേശനത്തിനർഹരമായ സന്നദ്ധരായ തടവുകാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്ക്രൂട്ടനിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 19/16
 • Circular No. 18/16
 • Circular No. 17/16
 • Circular No. 16/16
 • Circular No. 15/16
 • Circular No. 14/16
 • Circular No. 13/16
 • Circular No. 12/16 - Under Trial Review Committee
 • Circular No. 11/16 - Starting of Food Making Unit in all Jails
 • Circular No. 10/16 - Conducting of Yoga-Meditation Classes
 • Circular No. 8/16
 • Circular No. 7/16
 • Circular No. 5/16 - E-prisons software - directions
 • Circular No. 4/16 - Uniform of Drivers using Departmental Vehicles
 • Circular No. 3/16 - Restrictions on contacting medias by Jail Officials
 • Circular No. 2/16 - Anonymous Complaints by Jail Officials
 • Circular No. 1/16 - ജയിലുകളിൽ തടവുകാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

2015

 • Order No. P4-13134/15: Master trainers for e-File Management System
 • order No. P1-11515/14 : List of master trainers for e-prisons suite
 • 10/2015 : തടവുകാരെ ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഹെൽത്ത്‌ സ്ക്രീനിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിർദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്
 •  

2014

 • 48/2014 : കോണ്‍ഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് Updated on 17-10-2014
 • 47/2014 : Enhanced rate of Services charges – Complying of Government order – reg. Updated on 14-10-2014
 • 46/2014 : ജയിൽ ചട്ടം പരിഷ്ക്കരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മത്സ്യം വാങ്ങുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് Updated on 10-10-2014
 • camp151/2014 : വിവിധ ഭാഷ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ - സംബന്ധിച്ച് . Updated on 10-10-2014
 • 45/2014 : ജയിലുകളില്‍ തടവുകാര്‍ക്കെതിരെ ചില ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ പീഡനമുറകള്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
 • 44/2014 : നിലവിലുള്ള സ്പെഷ്യല്‍ റൂളുകള്‍ / ജയില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവയിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രൊപ്പോസല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
 • 43/2014 : 2011 മുതല്‍ 2014 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളില്‍ മരുന്നു വാങ്ങിയതിന് ചെലവഴിച്ച കണക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
 • 41/2014 : 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര്‍ ജയിലുകളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്.
 • 40/2014 : പ്രത്യാദേശ ലക്ഷണങ്ങളും (ംശവേറൃമംമഹ ്യൊുീാേെ) ആയി ജയിലില്‍ അഡ്മിററ് ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
 • 39/2014 : ജയിലുകളില്‍ തൊഴില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
 • 38/2014 : കൊതുകുശല്യം - ജയിലുകളില്‍ നെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
 • camp_109r/2014 : രാത്രികാലങ്ങളില്‍ മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 37/2014 : മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രാത്രികാലങ്ങളില്‍ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 36/2014 : അക്കൗണ്ട്‌സ്‌ - ഓണ്‍ലൈന്‍ റസിപ്‌റ്റ്‌ അക്കൗണ്ടിംഗ്‌ സിസ്റ്റം - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 2014ലെ കേരളാ പ്രിസണുകളും സംശുദ്ധീകരണ സാന്‍മാര്‍ഗീകരണ സേവനങ്ങളും (നിര്‍വ്വഹണം) ചട്ടങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - റിവൈസ്ഡ് ഡയററ് റോള്‍ - സംബന്ധിച്ച്
 • 33/2014 : വനിതാ വാര്‍ഡര്‍മാരെ രാത്രി ഡ്യൂട്ടി, പകല്‍ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയവ ശരിയായ രീതിയില്‍ തുല്ല്യമായി വീതിച്ച് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
 • 32/2014 : വാര്‍ഡര്‍മാരുടെ അടിസ്ഥാന പരിശീലനം നല്‍കുന്നത് - ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്‍ണ്ടണ്‍ത് - സംബന്ധിച്ച്
 • 31/2014 : ജയിലുകളിലെ ദേഹപരിശോധന നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 29/2014 : സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കുള്ള വെയിറ്റിംഗ്‌ റൂം ആവശ്യമുള്ള ജയിലുകളുടെ വിവരം സംബന്ധിച്ച്‌. 28/2014 : ജയിലുകളിലെ സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 27/2014 : ജയില്‍ സുരക്ഷ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - വിയ്യൂര്‍ സി.പി.യിലെ മൊബൈല്‍ ഉപയോഗം കണ്ടുപിടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌.
 • 26/2014 : ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായശേഷം മാത്രമേ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തുവാന്‍ പാടുള്ളൂ.
 • 25/2014 : 10 വര്‍ഷം ശിക്ഷ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ജീവപര്യന്തം തടവുകാരുടെ മോചനം - തടവുകാരുടെ വിവരം സര്‍ക്കാരില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 24/2014 : പുകവലി നിരോധനം - ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പാക്കുന്നത്‌ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 23/2014 :ജയിലിലുള്ള തടവുകാരെ ഡോക്‌ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌
 • 22/2014 : കേരള പ്രിസണുകളും സംശുദ്ധീകരണ സാന്മാര്‍ഗീകരണ സേവനങ്ങളും (നിര്‍വ്വഹണം) ആക്‌ടിന്റെ വകുപ്പ്‌ 38, 39, 40 അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്‌ സംബന്‌ധിച്ച്‌
 • 21/2014 : ജയില്‍ സന്ദര്‍ശക ബോര്‍ഡ്‌ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്‌ പ്രൊപ്പോസല്‍ അയക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌
 • 20/2014 : ആര്‍.ഡബ്ല്യൂ.ഒ. മാര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 19/2014 : ബഡ്‌ജറ്റ്‌ എസ്റ്റിമേറ്റ്‌ 2014-15 - ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ്‌ പാസാക്കി അയയ്‌ക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 18/2014 : രാത്രികാലങ്ങളില്‍ ആവശ്യത്തിന്‌ വെളിച്ചമില്ല - പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 17/2014 : തടവുകാരുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണാവശ്യത്തിനായുള്ള പെര്‍മിറ്റ്‌ പ്രകാരമുള്ള ഗോതമ്പ്‌ ലഭ്യമാകുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌
 • 16/2014 :വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ്‌ റൂമുകളുടെ ദുരുപയോഗം സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 15/2014 : തടവുകാരുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഭക്ഷണ പലവക സാധനങ്ങള്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 14/2014 : സോളാര്‍ പ്ലാന്റ്‌, ജല ലഭ്യത, മഴക്കുഴി നിര്‍മ്മാണം - നിര്‍ദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 10(i)/2014 : സി.പി / ഒ.പി സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ ഡി.ജി.പിയെ ടെലിഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് - നിര്‍ദ്ദേശം (റിവൈസ്‌ഡ്‌)
 • 10/2014 : സി.പി / ഒ.പി സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ ഡി.ജി.പിയെ ടെലിഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് - നിര്‍ദ്ദേശം
 • 9/2014 : ചപ്പാത്തിയുടെ വിശദവിവരം നല്‍കുന്നത്‌-സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 8/2014 : ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍-സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 7/2014 : എം.എല്‍.എ, എം.പി.മാരുടെ ജയില്‍ സന്ദര്‍ശനം - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍- സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 4/2014 : ജയിലുകളിലെ സി.സി.ടി./ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ്‌ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തുന്നതിന്‌ ഒരു പഠന സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 3/2014 : ചപ്പാത്തി - കറി - ഗുണമേന്മ വരുത്തുന്നത്‌-സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 2/2014 : ജയില്‍ സുരക്ഷിതത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 1/2014 : ഡി.ഐ.ജി.മാര്‍ അനേ്വഷണങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്‌-സംബന്ധിച്ച്‌.
 • Camp_113 : ജയിലുകളിലെ അഴിമതി നടത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • Camp_109 : രാത്രികാലങ്ങളില്‍ മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • Camp_106 : മിന്നലില്‍ നിന്നും സംരക്ഷണം നല്‍കുന്ന സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കല്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • G1_8114/2014 :നിരക്ഷരായ അന്തേവാസികളെ സാക്ഷരരാക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌.

2013

 • 13/2013 : തടവുകാരുടെ കോയിന്‍ ബോക്‌സ്‌ ടെലിഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള തുക പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌
 • 12/2013 : ജയിലുകളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌
 • 11/2013 : അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ - അന്വേഷണറിപ്പോര്‍ട്ട്‌ തയ്യാറാക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച
 • 10/2013 : ജയിലുകളിലെ ഭക്ഷ്യനിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകളില്‍ ആവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌
 • 9/2013 : വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍ തപാലുകളില്‍ പറയുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌
 • 8/2013 : ഗേറ്റ്‌ ഡ്യൂട്ടിയ്‌ക്ക്‌ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടിയ്‌ക്കിടുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌
 • 6/2013 : ഡി.ഐ.ജി.മാര്‍ ഡി.ജി.പിയെ ടെലിഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 5/2013 : 25 ലക്ഷത്തിനുമുകളിലുള്ള ടെന്ററുകള്‍ - മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്‌.
 • 3/2013 : ജയിലുകളിലെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ഉദേ്യാഗസ്ഥരുടെ)പരമാവധി നല്ല രീതിയില്‍ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്‌
 • 2/2013 : ജയിലുകളില്‍ തടവുകാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കോയിന്‍ബോക്‌സ് ടെലിഫോണ്‍ സംവിധാനം ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളില്‍ തടവുകാര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌
 • 1/2013 : കാഷ്യല്‍ ലീവുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്‌

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sri Rishi Raj Singh IPS

Sri. Rishi Raj Singh IPS 

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________